Home

Welcome to The Vietnamese community of The NY Capital District Website.


Upcoming event:

Ban Ðiều Hành cộng đồng Việt Nam thân ái mời tất cả đồng bào đến tham dự bữa tiệc ngoài trời được tổ chức như sau:

 
Ngày:  Chủ Nhật 29 Tháng 6, 2014
Thời Gian: 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Địa Điểm: Colonie Town Park &  Swimming Pool, 71 Schermerhorn Rd, Cohoes, NY 12047 
 
Ban tổ chức sẽ cung cấp thịt nướng, salad, chips, nước ngọt, hamburgers, hotdogs.  Quý vị có thể đem đến bất cứ món ăn nào để cùng chia sẻ với nhau.  Ðặc biệt, ban nhạc sống Cộng Ðồng sẽ có mặt để Quý Vị có dịp trổ tài giúp vui. Xin đem theo bài hát ưu ái của quý vị.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Ðệ Trần (424-8821) 
hoặc Yến Huỳnh (452-6474). 

Vietnamese Community Annual Picnic at the Park

 

Date: Sunday, June 29, 2014

Time: 10:00 AM - Dusk

Location: Colonie Town Park & Swimming Pool, 71 Schermerhorn Rd, Cohoes, NY 12047


For more information, please contact De Tran at 424-8821. 
 Note:  If you can't view the slide show, most likely it is because your system's firewall blocked access.

Community Picnic 2013


2013 Picnic to view the index page

Photo Galleries:


Immigrants stories:


Comments